FLAGA WŁOSKA

Trójkolorowa flaga włoska ( tricolore ) pojawiła się pierwszy raz 14 listopada 1795 w czasie rozruchów studenckich w Bolonii.
Stała się oficjalnie flagą włoską między 6 i 11 października 1796, jako dzieło Napoleona, który ją zaadaptował dla swojego Legionu Lombardzkiego. Poświęcenie sztandaru miało miejsce 7 stycznia 1797 w Reggio Emilia gdzie przyjęto tę flagę jako sztandar dla republiki Cispadańskiej. Prototyp jest do dziś przechowywany w "sala del tricolore" we władzach miasta Reggio Emilia, które było wówczas stolicą Republiki Cispadańskiej.
W czasie Risorgimento flaga była odbierana nie tylko jako symbol militarny, ale jako symbol osiągniętej wolnosci i całego narodu. Pojawia się w tym czasie na nowo w 1831 wraz z konstytucją Młodych Włoch (La Giovine Italia) Giuseppe Mazziniego (Giuseppe Mazzini, jeden z przywódców Risorgimenta, czyli walk o zjednoczenie Włoch). Od tego momentu idea jednosci, niepodległości narodowej i Tricolore powiązały się ścisle w umysłach Włochów. W marcu 1848 mediolańczycy wzniecając powstanie przeciwko Austriakom powiewają trójbarwną flagą i śpiewają Hymn Mamelego.)

11 kwietnia 1848 król Sardynii Karol Albert Sabaudzki (Carlo Alberto di Savoia) proklamował tricolore flagą narodową Włoch umieszczając na niej herb dynastii Sabaudzkiej i koronę królewską na białym pasie centralnym. Flaga stała się także symbolem Wenecji i powstańczego państwa na Sycylii. Również Republika Rzymska w 1849 roku przyjęła ją jako swoją flagę.
14 marca 1861 proklamowano Królestwo Włoch i jego flaga została niezmieniona, ta sama jak z czasów walk o niepodległość.
Herb sabaudzki na fladze włoskiej zniesiono 2 czerwca 1946 wraz z nadejściem republiki. W 1947 włączono zapis do konstytucji włoskiej, który w p.12 mówi : "Flagą Republiki jest trójbarwna flaga włoska : zielona, biała i czerwona, trzy pasy pionowe jednakowych rozmiarów."

Tricolore to pokłosie rewolucji francuskiej i jej rewolucyjne znaczenie leżało właśnie w trzech kolorach, które symbolizowały znaczenie "trzeciego stanu" który zaczął czynnie brać udział w rządzeniu państwem.
Także inne państwa, jak : Meksyk, Bułgaria, Irlandia, Węgry , Iran mają ten sam zestaw kolorów na fladze jak Republica Włoska .

Już od starożytności różne ludy używały flag. Narodziło się to z względów praktycznych. Kiedy na polu walki żołnierze rozbiegali się w różnych kierunkach potrzebny był znak , gdzie wszyscy znów mogą się zebrać. Pierwsi używali flag już Asyryjczycy i Persowie. Żydzi mieli różne flagi dla każdego plemienia. Wśrod narodów włoskich pierwsi używali flag mieszkańcy Kampanii (okolic Rzymu). Inne narodowości jak Egipcjanie, Rzymianie i Grecy zamiast flag używali symboli na drzewcach zwanych po łacinie "signa" (znaki).
Szersze użycie flag bierze się od Sredniowiecza. Było wtedy, obok narodowych i wojskowych mnóstwo flag prywatnych, zwykle osób szlachetnie urodzonych.

powrót do menu