Miasto idealne

Miasto idealne, autor nieznany,
 Palazzo Ducale w Urbino
Obraz przedstawiający miasto idealne z XV wieku. Miasto jest usytuowane na perspektywicznym rastrze i wszystkie budynki mają klasyczne elementy jak arkady czy kolumnady. Najbardziej efektowny artystycznie jest okrągły (czyli idealny) kościół pośrodku. Idealnego obrazu nie zakłoca nic - żaden człowiek, żadna działalność... (Miasto idealne, autor nieznany, Palazzo Ducale w Urbino)

Obraz idealnego miasta przetrwał średniowiecze w klasztorach. Opis takiegoż miasta mamy już w Biblii, w Apokalipsie Św.Jana:
..pokazał mi miasto święte Jeruzalem..Miało ono potężny i wysoki mur, miało dwanaście bram..Od wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy, i od zachodu trzy bramy, i od południa trzy bramy. A miasto jest czworokątne i długość jego taka sama co szerokość.. (Apokalipsa Św.Jana, 21,10-16)
Zgodnie więc z tym opisem miasto jest idealnie symetryczne, ale to ma niewiele wspólnego z realnymi strukturami kształtowanymi przez bieżące potrzeby miejskiego życia. Podobnie sprawa się miała z klasztorami, będącymi w średniowieczu ważnymi centrami szeroko pojętej kultury.
St.Gallen Klasztory miały także odpowiadać typowi idealnemu, a za taki było uważane rozplanowanie klasztoru w St.Gallen z ok. 820 roku, zresztą nigdy w całości nie zrealizowane.
Plan tego klasztoru mamy obok. Co ciekawe, założenia tego planu oparte są na rzymskim obozie wojskowym. W centrum jest kościół z dwiema imponującymi wieżami, zaś krużganek (3)obok kościoła także ma antyczną proweniencje - wzorowany jest na perystylu (czyli ogrodzie otoczonym podcieniami z kolumnami, czyli portykiem) dawnego rzymskiego domu jakie możemy oglądać w Pompejach.
W założeniach klasztoru widać też symetrię poszczególnych grup budowli i nawet takie obiekty jak kurnik (1) miały kształt idealny czyli okrągły. Cały bardzo rozbudowany kompleks uwzględniał przepisy reguły klasztornej, porządek liturgii i zarządzanie doczesnymi dobrami zakonu. Na terenie mamy więc różnorakie obiekty jak: nowicjat, kaplice, dom opata, dom lekarzy (2),szpital, cmentarz, kuchnię, domy i warsztaty rzemieślników, pomieszczenia dla zwierząt, domy dla gości i pielgrzymów w tym dla cesarza ze świtą (4) i wiele innych.
Te idealne i odległe od rzeczywistości założenia miasta i klasztoru wywierały jednak wielki wpływ na sposób przeobrażania miast i architekturę klasztorów. Choćby krużganek - od tamtych czasów znajdujemy go w bardzo wielu klasztorach. W miastach zmiany stały się łatwiejsze, gdy władze - bądź administracje lokalne bądź też władcy - zyskali wpływ na miejskie prawodawstwo i planowanie, czyli gdzieś około XII wieku. Nieco później (XIV-XVw.) pojawiła się nawet mozliwość przymusowego wykupu i wywłaszczania dla uporządkowania struktury miasta. Idealizacja architektury to także prawodawstwo ograniczające użycie reprezentacyjnych placów miasta do celów targowych, co w tamtych czasach było dużą nowością. Prym wiódł tu Rzym, gdzie przestrzeń miejska było często wykorzystywana do celów reprezentacyjnych.
Palmanova
Kolejnym, logicznym krokiem w kierunku miasta idealnego w czasach renesansu było zaprojektowanie go od początku, na czystej kartce - "tabula rasa". Pierwszy taki projekt (z prawej) na zlecenie Sforzów z Mediolanu wykonał w połowie XV w. florentyńczyk Filarete . Jest to pierwsza w literaturze teoretycznej próba skonkretyzowania Plan Sforzindy
marzeń o zespole miejskim, zorganizowanym na regularnym gwiaździstym planie. Miasto o nazwie Sforzinda niestety nie zostało nigdy zrealizowane.
Wenecjanie w końcu XVI w. wybudowali na takim planie miasto Palmanova (z lewej), w prowincji Udine, ok. 30 km na płn.-wschód od Wenecji wg. projektu Scamozziego (patrz Teatr) . W centrum jest sześciokątny plac z którego wychodzą gwieździście ulice. Całość jest perfekcyjna i wręcz przypomina płatek śniegu. Miasto otaczają obwałowania w kształcie gwiazdy.
Leonardo da Vinci zaczął zajmować się problemami urbanistycznymi w Mediolanie po roku 1486. Zgodnie z "modą" renesansową opracowuje projekt miasta idealnego, o następujących założeniach:
  • miasto powinno leżeć nad rzeką aby zabezpieczyć transport towarów i odpowiednią higienę ludzi;
  • miasto ma byc zbudowane na dwu niezależnych poziomach i tak poziom niższy służy do obsługi wszelakiej działalności, pracy robotników, transportu towarów i zwierząt, zaś poziom wyższy służy szlachcie i mieszczaństwu aby bez przeszkód mogli poruszać się po mieście;
  • poniżej obu poziomów znajdują się kanały żeglowne dla ułatwienia komunikacji i transportu (na rysunku obok na pierwszym planie)
  • szerokość ulic powinna stanowić conajmniej połowę wysokości przyległych pałaców
  • jego piękność winna być symbolem fukcjonalności
    Geniusz Leonarda wyprzedził znacznie swoje czasy, jego koncepcja jest zdumiewająco nowoczesna i tak naprawdę została zrealizowana dopiero w czasach współczesnych.
  • Koncepcja miasta Leonarda da Vinci
    powrót do menu